Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19