Floor DecorFloor DecorFloor Decor

ОГЛЕД, ДОСТАВКА, РАЗНОС И МОНТАЖ

 

Оглед 

В определени случаи можете да заявите оглед от служител на ФЛОР ДЕКОР, който да снеме размерите, необходими за изпълнение на поръчката. Огледът е възможен и безплатен в определени случаи при поръчка на стоки над определено количество и когато обектът за оглед се намира на територията на гр. София, Пловдив и Пазарджик. Във всички случаи наш служител ще Ви информира дали услугата оглед е налична във Вашия град.

При заявен оглед сроковете за доставка, разнос и монтаж се удължават съответно с времето до осигуряване на възможност за оглед на обекта. Ако друго не е посочено при заявка за оглед, същият се извършва в рамките на 10 дни от извършено плащане, като купувачът се задължава преди да се пристъпи към монтаж, да изпълни всички предписания и препоръки на ФЛОР ДЕКОР, подробно описани във формуляра за снемане на размери.

 

Доставка, разнос и монтаж

Допълнителни разходи, свързани с транспорт, разнос и монтаж (за краткост “Услуги”) на закупената от ФЛОР ДЕКОР стока не са включени в цената на стоката, а се калкулират отделно, ако бъдат заявени. Доставката представлява транспортирането на стоките до сградата на обекта, а разносът - доставянето на стоката до самия обект. Услугите се изпълняват от ФЛОР ДЕКОР или от наши доверени партньори.

Цената на услугите е посочена в обявята на стоките или в индивидуален договор, сключен между страните. Безплатният монтаж е само за продукти, на който е отбелязано като услуга. Доставката е възможна в рамките на територията на РБългария и се заплаща на киломиетър, а в рамките на градовете Пловдив,София и Пазарджик по фиксирана сума.
Запознайте се с условията на обявата, промоционалната кампания, поръчката или договора си. Цената за доставка на стоки, заявени от ФЛОР ДЕКОР, обикновено се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. Цената зависи от избрания куриер,  размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 10.00 лв. до 500.00 лв. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте поръчката си или използвайте калкулатор за изчисляване на цената на доставка на Еконт или този на Спиди, според наличната опция за куриер за  конкретната поръчка. При завършване на поръчка в сайта ще бъдете информирани за размера на куриерската такса. В определени случаи ФЛОР ДЕКОР може да фиксира цената на доставка, независимо от параметрите на пратката.

Плащането на тези услуги, когато не са безплатни, се извършва заедно с плащането (пълно или частично) на поръчаните стоки, но не по-късно от момента на доставката. Плащането става с банков превод, в брой в магазините на ФЛОР ДЕКОР, с наложен платеж или с банкова карта. ФЛОР ДЕКОР има право да не изпълнява транспорт, разнос и монтаж до плащането на пълната стойност на поръчката и или на услугите, за което не носи отговорност.

Веднага след получаване на стоките, следва да ги прегледате внимателно и да ни уведомите при наличие на явни дефекти в срок от 24 часа от доставката. Повече информация за гаранцията на стоките и услугите, предлагани от ФЛОР ДЕКОР може да откриете в категория “Гаранция, връщане и рекламации” в Сайта или в раздел "Х" от Общите условия.

 

Срок за доставка на поръчани стоки до склад на ФЛОР ДЕКОР

Ако друго не е посочено в обявата или в индивидуален договор между страните, поръчаните от Вас стоки ще бъдат налични в склад на ФЛОР ДЕКОР в следните срокове, които започват да текат от следващия частичното или пълно плащане на цената понеделник:

  • 60 календарни дни за входни и интериорни врати;
  • 20 календарни дни за ламиниран паркет;
  • 30 календарни дни за мебели.

 

В случай, че между страните не бъде уговорен транспорт, при което купувачът организира превоза на стоката със собствен транспорт и за собствена сметка, то това се извършва само след като същият заплати оставащата сума от стойността на стоката в срока за доставка до склада ни. При заявка на транспорт, разнос и или монтаж прилагат се сроковете, посочени по-долу.

Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в събота, неделя и по време на официални празници. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на ФЛОР ДЕКОР.

 

Срок за доставка и монтаж на поръчани стоки до адрес на клиента

Когато е заявена и доставка транспортът на стоките до адреса, посочен от Вас, ако друго не е посочено в обявата или договора с Вас, се реализира в срок до 15 работни дни от доставянето на стоките в наш склад. Монтажът, ако е заявен, се извършва в срок до 5 работни дни от предаването/транспорта/разноса.

Фирма ФЛОР ДЕКОР предлага безплатна доставка при поръчка на мебели в цяла България, за поръчки над 500 лв.

ФЛОР ДЕКОР доставя със специализиран собствен транспорт, за да гарантира безопасното пристигане на Вашите продукти. Доставяме до място, където може да се стигне с товарен камион. Срещу допълнително заплащане се предлага разнос до Вашия дом, но само ако може да се спре пред сградата/входа на вашия дом. 

 

ФЛОР ДЕКОР не носи отговорност за забавяне или за неосъществен транспорт, разнос или монтаж, ако: i) не може да се свърже с Вас за уговаряне на ден; ii) откажете да приеме стоката без основателна причина или не може да бъдете открити на посочения адрес; iii) се дължат на препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др. причини, които не позволяват извършване на услугата;  iv) подали сте некоректно данни за контакт или доставка; iv) не осигурявате достъп при заявен оглед.

 

Неосъществена доставка

При невъзможност за доставка или разнос до адрес стоката се връща и оставя в склад на ФЛОР ДЕКОР, като е възможно да дължите неустойки за обратно транспортиране, разнос и съхранение на стоките в склада ни, както и неустойка за забава. При повторно извършване на транспорт или монтаж след неуспешния, се дължи повторно заплащане на услугата, а ако е била безплатна - плащане на възнаграждение не по-малко от 100 лв.  Ако повече от 20 дни не можем да достави стоките по вина на клиента, имаме право да развалим едностранно продажбата съгласно Общите условия в сайта. Запознайте се и с Вашите права, ако не сме доставили поръчката в уговорените срокове по наша вина.    

ФЛОР ДЕКОР запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките до наш склад. ФЛОР ДЕКОР и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на  ФЛОР ДЕКОР. В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. ФЛОР ДЕКОР се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

 

График за ден на доставка, разнос и монтаж. Промени.

Доставката, разносът и монтажът, когато са възложени на ФЛОР ДЕКОР, се извършват по предварително утвърден график, съгласуван с Вас в срока, посочен по-горе. Услугите се изпълняват само след пълното им заплащане, когато такова се дължи, както и след пълното плащане на поръчаната стока. 

Можете еднократно да промените датата за транспорт, разнос или монтаж най-малко 5 (пет) работни дни преди предстояща дата за съответната услуга. При промяна след указания срок дължите такса за промяната в размер на 50 лв., платима еднократно. При повторна промяна доставката е за Ваша сметка.

 

Извършване на монтаж. 

Монтаж се извършва в помещение, посочено от Вас само при наличие на следните изисквания: i) завършени строително-ремонтни дейности, предпоставящи извършване на монтажа; ii) наличие на електрозахранване и осветление в помещението; iii) условия, предполагащи извършване на услугата; iv) наличие на Ваш представител; v) осигурен достъп до обекта и създаване условия на работа; vi) платена пълна стойност на поръчката. При възникване на някои от посочените обстоятелства ФЛОР ДЕКОР не реализира монтажа до отстраняване на пречките и само след заплащане на неустойка в размер на 100 лв. Повторно посещение за монтаж се договаря писмено между страните.

При специфични условия или допълнителни изисквания, които са съществени за изпълнение на услугата, следва писмено да ги посочите на ФЛОР ДЕКОР. При липсата на уведомяване последният не носи отговорност за неизпълнение, респ. лошо изпълнение на услугата.  След изпълнен монтаж страните съставят протокол.

Рекламации за явни недостатъци на монтажа се предявяват веднага на място и се отбелязват в протокол. В противен случай се счита, че услугата е приета без възражения. Рекламации за скрити недостатъци на услугата се предявяват в 24-месечен срок от изпълнението й, но не по-късно от 14 дни от констатирането. Повече информация можете да откриете в категория “Гаранция, връщане и рекламации” в Сайта или в раздел "Х" от Общите условия.

 

Неделя,Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък,Петък,Събота
Януари,Февруари,Март,Април,Май,Юни,Юли,Август,Септември,Октомври,Ноември,Декември
Добавете в WishlistРазгледайте WishlistПремахнете от Wishlist
КОЛИЧКА

Вашата количка е празна

КЪМ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОРЪЧКАТА
Добавете код за отстъпка

Добавете код за отстъпка

Кодът за отстъпка ще бъде приложен на страницата за плащане.